AKTA ACARA KEWANGAN 1957 PINDAAN 1972 PDF

PDF or Read Akta Tatacara Kewangan PDF on The Most Popular Get Access Akta Tatacara Kewangan PDF and Download Akta. Ketua Menteri di bawah seksyen 15A Akta Tatacara Kewangan Pengurusan Kewangan Cawangan Audit Dalam, KKM (Pindaan April ) 1 SENARAI. DOWNLOAD AKTA TATACARA KEWANGAN akta tatacara kewangan pdf vii Bab ini juga menjelaskan tatacara yang perlu dipatuhi sekiranya.

Author: Dazuru Nazragore
Country: Dominica
Language: English (Spanish)
Genre: Life
Published (Last): 5 January 2009
Pages: 191
PDF File Size: 5.41 Mb
ePub File Size: 11.3 Mb
ISBN: 299-5-86771-131-5
Downloads: 74795
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Zulubar

Perlantikan kontraktor diuruskan oleh peminjam dan kontraktor tersebut: Pemohon dan pasangan adalah warganegara Malaysia b. Pilihan pinjaman 2 generasi bagi pemohon yang berumur 45 tahun hingga 70 tahun dengan syarat penama kedua berumur 21 hingga 35 tahun, berpendapatan minimum RM Memiliki tanah sendiri atau tanah milik ahli keluarga terdekat.

Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan. Mendapat kebenaran mencagar tanah daripada Pihak Berkuasa Negeri.

Bekerja dan mempunyai pendapatan d. Hari Ini Jumlah Pelawat SPP diwujudkan bertujuan menyediakan kemudahan pinjaman kepada golongan berpendapatan rendah yang masih belum memiliki rumah sendiri. Pemohon dan pasangan belum mempunyai rumah f.

  74LS164N DATASHEET PDF

Perlu mengambil perlindungan insuran yang disediakan oleh Panel Insuran, Jabatan Perumahan Negara ke atas rumah yang dibina. Klik di sini untuk muat turun borang amta.

Had Pinjaman Maksimum RM60, Tempoh maksimum bayaran balik pinjaman 35 tahun atau sehingga umur 70 tahun. Melalui kemudahan ini pihak Kerajaan dapat memberi bantuan untuk persediaan tempat kediaman yang bersesuaian dan memuaskan dalam usaha untuk meninggikan taraf kehidupan golongan ini.

Rumah kos rendah – keluasan lantai — 1, kaki persegi, sekurang-kurangnya 3 bilik tidur dan 2 bilik air, ruang tamu dan dapur. Bagi tanah milikan secara pajakan, perlu mematuhi syarat berikut; d.

INFORMASI > Maklumat Am JPN > Skim Pinjaman Perumahan

Baki tempoh pajakan tanah yang dicagar sekurang-kurangnya 40 tahun. Skim ini adalah salah satu usaha Kerajaan untuk membantu golongan berpendapatan rendah membiayai kos pembinaan rumah supaya golongan ini sekurang-kurangnya mempunyai sumber untuk memiliki rumah sendiri.

Memiliki punca kewangan yang mencukupi dengan had minima kewangan adalah RM5, i. Generasi ke-2 mestilah anak kandung kepada pemohon.

  AA116 DIODE PDF

Read thc-4/akta-tatacara-kewangan

Pemohon tidak boleh menggunakan pelan rumah sendiri. Bukan kakitangan Kerajaan atau pesara termasuk pasangan e. Kontraktor tempatan mengikut kawasan DUN; g. Peminjam perlu melantik kontraktor sendiri mengikut syarat pembinaan dan pelan rumah yang telah ditetapkan oleh Jabatan Perumahan Negara. Memiliki pengkhususan kerja berkaitan bidang pembinaan.

Mencagar tanah milik peminjam atau tanah milik ahli keluarga terdekat dengan kebenaran bertulis pemilik tanah. 157 insuran hanya untuk generasi kedua sahaja c.

Hubungi Kami Alamat, No. Berumur 21 hingga 70 tahun c. Jumlah pendapatan kasar isi rumah di antara RM1,