AEG KHF 4217 PDF

PIM product data: AEG KHF headphone Circumaural Head-band Black Headphones, compare, review, comparison. AEG KHF Headphone. Below you can view and/or download the English PDF manual of your AEG KHF Headphone. Couldn’t find the manual that. AEG KHF Wireless Headphones, Black – now buy online with ease from Conrad UK, your online shop for technology, electronics and innovative ideas.

Author: Malanris Fenrishura
Country: Australia
Language: English (Spanish)
Genre: Travel
Published (Last): 25 November 2016
Pages: 372
PDF File Size: 7.84 Mb
ePub File Size: 3.79 Mb
ISBN: 811-4-36046-757-7
Downloads: 15301
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Diramar

Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Vul dan hier uw emailadres in. Category Headphones come in all sorts of designs mhf qualities, so you will surely be able to find your perfect pair in our database! An instruction contains a number of clues concerning respective functionalities, safety rules, 4271 methods what means should be usedeventual defects of AEG KHFand methods of problem resolution.

AEG KHF 4217

A necessary precondition for this is the unmistakable, legible character of an instruction. Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel of niet mee geholpen bent! Il est techniquement impossible de charger des batteries, ceci risquerait d’endommager l’appareil! Neem deze aanwijzingen strikt in acht om ongevallen en schade aan het apparaat te vermijden: Engli s h 35 General Safety In structions Read the o per ating instru ctio ns car efull y befor e [ Tijdens het opladen, wordt de CHG indicatorverlichting 12 rood.

We map away wrong codes or sometimes logistic variants. Draai het geluid van de geluidsbron harder of controleer of nog steeds een audiosignaal wordt overgedragen.

Place the hea dpho nes on you r he ad. Usually it results from the lack of time and certainty about functionalities of purchased items. Do not allow small children to play with the foil as there is a danger of suffocation! Indien nodig, druk herhaaldelijk op de SCAN kanaalselectieknop 2 totdat de zendfrequentie is ingesteld op kanaal 2 en het geluid van de audiobron hoorbaar is.

  LOVIBOND PC CHECKIT PDF

Product name is a key part of the Icecat product title on a product data-sheet.

If you continue to use this site we will assume that you are happy with it. Les ondes radio peuvent causer un bruit de fond. Er bestaat gevaar voor verstikking! If your audio source has two RCA outputs red and whiteplease use an appropriate adapter cable.

Switch on the aud io sour c e e. Nach der Erstinbetriebnahme reicht eine Akkuladezeit von ca. Kenmerkt tips en informatie voor u.

Na het indrukken van de SCAN knop, schakelt de hoofdtelefoon de ontvangstfrequentie in oplopende volgorde van de kanalen. Email deze handleiding Delen: Pone en relieve consejos e informaciones para usted. Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken.

Specs AEG KHF headphone Circumaural Head-band Black Headphones ()

Open de batterijhouder 7 op de linker oorschelp door het plastic frame waarop het oorkussen is gemonteerd een korte slag linksom te draaien. Ne l’utilisez pas avec d’autres appareils.

Page 3 User manual Please bring used batteries to competent collection centers or back to the dealer. The charging contacts 8 of the headphones must touch the charging contacts 10 of the charg- ing station. Use only rechargeable batteries! Kanaalinstelling Wanneer de ontvangst van de koptelefoon ruist, kunt u de overdrachtsfrequentie veranderen door omschakelen van de kanalen.

AEG KHF 4217 headphones

Remove the he adph one s ag ain whe n t he c har gi ng. This device is not designed for commercial use. Pas het volume op de audiobron aan. Plaats 2 accu’s van het type “AAA” in het batterijvakje aan de koptelefoon. Neem het apparaat niet meer in gebruik wanneer het apparaat – en in het bijzonder de kabel – beschadigingen vertoont, maar laat het eerst door een vakman repareren.

  JEWSONS DOORS PDF

Wij adviseren, een droge, vlakke en slipvaste plaats te kiezen waar u de koptelefoon gemakkelijk kunt aansluiten om op te laden. DC 5 V Alternatieve voeding De zender met batterijen bedienen U kunt als alternatief de zender ook met batterijen bedienen. It is not tec hnic all y. Badezimmer, Schwimmbecken, feuchte Keller. Stel uw vraag in het forum. Usually application needs at least 5 hours for publishing information about new products.

Oldal 45 Mszaki adatok DC 5 V Alternative Stromversorgung Controleer uw email Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

When receiving, the indicator light 6 lights up green. Symbolen in deze bedieningshandleiding Belangrijke aanwijzingen voor uw veiligheid zijn speciaal gekenmerkt. An instruction’s purpose is to teach, to ease the start-up and an item’s use or performance of certain activities.

If the device is not used for a long period of time, remove the batteries to avoid the spilling of battery acid. Haal de stekker uit het stopcontact wanneer voor langere tijd niet gebruikt.

Las reparaciones mal hechas pueden generar considerables peligros para el usuario.